Bouw fase 1 recreatiewoningen is uitverkocht! Start verkoop/verhuur fase 2 recreatiewoningen vanaf april 2023

Betrouwbare partner

Transparante parkexploitatie

De openbare voorzieningen op het park, zoals wegen, paden, groen- en speelvoorzieningen, parkeergelegenheid, ledverlichting, camerabewaking en slagboom worden door de Stichting beheerd en onderhouden. Stichting Parkbeheer Landgoed De Zandleij is een stichting zonder winstoogmerk. De kosten zijn voor alle kaveleigenaren inzichtelijk. Per kavel levert men een bijdrage aan deze kosten.

RECRON Erkend Bedrijf

Landgoed de Zandleij is een RECRON Erkend Bedrijf. Hiermee staan we garant voor kwaliteit en zekerheid. RECRON is de brancheorganisatie voor recreatiebedrijven.