Bouw fase 1 recreatiewoningen is uitverkocht! Start verkoop/verhuur fase 2 recreatiewoningen medio 2023

Betrouwbare partner

Transparante parkexploitatie

De openbare voorzieningen op het park, zoals wegen, paden, groen- en speelvoorzieningen, parkeergelegenheid, ledverlichting, camerabewaking en slagboom worden door de Stichting beheerd en onderhouden. Stichting Parkbeheer Landgoed De Zandleij is een stichting zonder winstoogmerk. De kosten zijn voor alle kaveleigenaren inzichtelijk. Per kavel levert men een bijdrage aan deze kosten.